เสียงธรรมรายวัน

๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๖

Download
เสียงธรรม : ทำบุญสังฆทานให้บารมี ๑๐ เต็ม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-08-26_เสียงธรรม_ทำบุญสังฆทานให้บารมี ๑๐ เต็ม
Download
เสียงธรรม : วาจานั้นสำคัญ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-08-26_เสียงธรรม_วาจานั้นสำคัญ