เสียงธรรมรายวัน

๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

Download
เสียงธรรม : กว่าจะมีปัญญานั้นไม่ง่าย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-08-04_เสียงธรรม_กว่าจะมีปัญญานั้นไม่ง่าย