เสียงธรรมรายวัน

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

Download
เสียงธรรม : สนทนาเธอว่าการเกิดง่ายไหม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-07-28_เสียงธรรม_สนทนาเธอว่าการเกิดง่ายไหม
Download
เสียงธรรม : สนทนากว่าจะได้พบครูบาอาจารย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-07-28_เสียงธรรม_สนทนากว่าจะได้พบครูบาอาจารย์