เสียงธรรมรายวัน

๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

Download
เสียงธรรม : จิตเป็นสุขเมื่อมีพระในใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-07-08_เสียงธรรม_จิตเป็นสุขเมื่อมีพระในใจ
Download
เสียงธรรม : ที่พึ่งเมื่อเราทุกข์ใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-07-08_เสียงธรรม_ที่พึ่งเมื่อเราทุกข์ใจ