เสียงธรรมรายวัน

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

Download
เสียงธรรม : หลังบิณฑบาต หลวงพ่อพูดเรื่องทานและศีล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-07-04_เสียงธรรม_หลังบิณฑบาต หลวงพ่อพูดเรื่องทานและศีล
Download
เสียงธรรม : หลวงพ่อฝากไว้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-07-04_เสียงธรรม_หลวงพ่อฝากไว้
Download
เสียงธรรม : หลวงพ่อให้พรในวันคล้ายวันเกิดท่าน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-07-04_เสียงธรรม_หลวงพ่อให้พรในวันคล้ายวันเกิดท่าน