เสียงธรรมรายวัน

๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๖

Download
เสียงธรรม : อารมณ์คิดก่อนทำกรรมฐาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-06-24_เสียงธรรม_อารมณ์คิดก่อนทำกรรมฐาน
Download
เสียงธรรม : เทศน์ เรื่องผู้มีดวงตาเห็นธรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2023-06-24_เสียงธรรม_เทศน์ เรื่องผู้มีดวงตาเห็นธรรม