วิธีการใช้งานเว็บธรรมะบ้านสบายใจ

iOS0

iOS1iOS2iOS3

* เว็บธรรมะบ้านสบายใจ สามารถเปิดด้วย Google Chrome, Safari และ Internet Explorer Version 10 ขึ้นไป

การฟังธรรม

สามารถเลือกฟังธรรมได้หลายรูปแบบ ดังนี้
๑. ฟังเสียงธรรมล่าสุดที่เพิ่งแสดง โดยเข้าไปที่เมนู หน้าแรก >> ฟังธรรมล่าสุด
๒. ฟังเสียงธรรมย้อนหลังทั้งหมด โดยเข้าไปที่เมนู ฟังธรรม
๓. ฟังเสียงธรรมตามหมวดธรรม โดยเข้าไปที่เมนู ฟังธรรม >> เสียงธรรมตามหมวดธรรม แล้วเลือกหมวดธรรมที่ต้องการ
๔. ฟังเสียงธรรมย้อนหลังตามเดือน โดยเข้าไปที่เมนู ฟังธรรม >> เสียงธรรมรายเดือน แล้วเลือกเดือนที่ต้องการ
๕. ฟังเสียงธรรมข้อคิดจากพระ โดยเข้าไปที่ กล่องข้อคิดจากพระ ที่มีอยู่ในทุกหน้า แล้วเลือกฟังจากข้อคิดที่แสดงอยู่ในกล่องทั้ง ๕ เรื่อง หรือเข้าไปที่เมนู ข้อคิดจากพระ แล้วเลือกฟังเรื่องที่ต้องการ
๖. อธิษฐานเพื่อฟังเสียงธรรม โดยเข้าไปที่ กล่องอธิษฐานธรรม ที่มีอยู่ในทุกหน้า อธิษฐานเพื่อขอฟังธรรม แล้วกดปุ่ม Play เพื่อฟัง

 

วิธีการฟัง

๑. ฟังธรรมล่าสุด

กดปุ่ม   ที่แถบเล่นเสียง  

๒. ฟังธรรมย้อนหลัง, ตามเดือน, ตามหมวดธรรม และข้อคิดจากพระ

กดปุ่ม   หน้าชื่อเรื่อง เพื่อแสดงแถบเล่นเสียง  
จากนั้นให้กดปุ่ม   ที่แถบเล่นเสียงอีกครั้งเพื่อฟัง

๓. อธิษฐานเพื่อขอฟังธรรม

อธิษฐานเพื่อขอฟังธรรม แล้วกดปุ่ม    เพื่อฟังธรรม

 

วิธีการ Download

สามารถ Download เสียงธรรมได้ โดยการกดปุ่ม ที่อยู่เหนือแถบเล่นเสียง ในหน้าฟังธรรม และหน้าข้อคิดจากพระ