Download
ปกิณกะธรรม : ความปรารถนาขึ้นอยู่กับกำลังใจของแต่ละคน
(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๘)
(กำลังเล่น)
2023-05-13_ปกิณกะธรรม_ความปรารถนาขึ้นอยู่กับกำลังใจของแต่ละคน
(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๘)