Download
เทศน์ : ทานอันประกอบด้วยความกตัญญูเป็นกำลังให้ถึงซึ่งพระนิพพาน
(กำลังเล่น)
2018-12-31_เทศน์_ทานอันประกอบด้วยความกตัญญูเป็นกำลังให้ถึงซึ่งพระนิพพาน