ฟังธรรม๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐

Download
2017-07-29_ปกิณกะธรรม_ผู้ปฏิบัติพึงรักษาสัจจะวาจา
Download
เทศน์ : หนทางแห่งการพ้นทุกข์ต้องมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-29_เทศน์_หนทางแห่งการพ้นทุกข์ต้องมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
Download
2017-07-29_กรรมฐาน_การเดินกสิณเข้าห้องพุทธคุณ
Download
2017-07-29_นิทาน_ชายผู้ไม่เห็นโทษแห่งกามคุณทั้ง๕
Download
ปกิณกะธรรม : ตั้งใจเจริญพระกรรมฐานไม่กังวลกับผลของการปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-29_ปกิณกะธรรม_ตั้งใจเจริญพระกรรมฐานไม่กังวลกับผลของการปฏิบัติ
Download
กรรมฐาน : มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง ไม่ตามนึกถึงผลกรรมที่ทำมา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-29_กรรมฐาน_มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง ไม่ตามนึกถึงผลกรรมที่ทำมา
Download
2017-07-29_ปกิณกะธรรม_ทำความดีด้วยศรัทธาพร้อมสหธรรมิกพาให้ถึงมรรคผล

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

Download
2017-07-28_ปกิณกะธรรม_การนึกถึงคุณบิดามารดาแบบอัปปมัญญา
Download
2017-07-28_เทศน์_การเห็นคุณบิดามารดาโดยเฉพาะพระรัตนตรัยเป็นทางสู่มรรคผล
Download
2017-07-28_ปกิณกะธรรม_งานสาธารณประโยชน์
Download
2017-07-28_กรรมฐาน_ทบทวนสังโยชน์ และอย่าสนใจจริยาผู้อื่น
Download
2017-07-28_กรรมฐาน_การทำใจให้สงบตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์
Download
2017-07-28_ปกิณกะธรรม_การทำให้เห็นคุณของพระรัตนตรัยมากกว่าสิ่งอื่น
Download
2017-07-28_ปกิณกะธรรม_สาวกพูดตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้น

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐

Download
2017-07-23_ปกิณกะธรรม_การเห็นร่างกายเป็นศัตรูเราเริ่มละตัณหาแล้ว
Download
2017-07-23_ปกิณกะธรรม_งานสาธารณประโยชน์
Download
2017-07-23_กรรมฐาน_พระกรรมฐานเพื่อระงับความชั่วของเราในสังโยชน์
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-23_พระเมตตาพร_วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐

Download
2017-07-22_ปกิณกะธรรม_พระเมตตาของหลวงปู่ปาน
Download
เทศน์ : คุณอันประเสริฐของพระรัตนตรัยพาให้พ้นทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-22_เทศน์_คุณอันประเสริฐของพระรัตนตรัยพาให้พ้นทุกข์
Download
2017-07-22_กรรมฐาน_รู้จักทุกข์และปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์
Download
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ต้องอาศัยอธิษฐานบารมี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-22_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ต้องอาศัยอธิษฐานบารมี
Download
2017-07-22_ปกิณกะธรรม_ปฏิบัติเต็มกำลังเพื่อความสิ้นทุกข์
Download
2017-07-22_กรรมฐาน_มีคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
Download
2017-07-22_ปกิณกะธรรม_ทำจิตให้สงบด้วยการใคร่ครวญในความดีเสมอ

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

Download
2017-07-21_ปกิณกะธรรม_ปัญญาในการให้ และสัจจะบารมี

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐

Download
2017-07-16_ปกิณกะธรรม_การไม่เห็นคุณความดีที่จะทำ
Download
2017-07-16_เทศน์_ธรรมใดเกิดแต่เหตุพระพุทธเจ้าตรัสเหตุของธรรมนั้น
Download
2017-07-16_กรรมฐาน_เดินกสิณเข้าห้องพุทธคุณ ๒
Download
2017-07-16_นิทาน_การไม่อิ่มใจในผลความดีที่ทำ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-07-16_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐