หมวดธรรม: อิทธิบาท ๔

Download
ปกิณกะธรรม : การตั้งจิตนึกถึงคุณพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-01_ปกิณกะธรรม_การตั้งจิตนึกถึงคุณพระพุทธเจ้า
Download
ปกิณกะธรรม : สวดมนต์ข้ามปี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-01_ปกิณกะธรรม_สวดมนต์ข้ามปี
Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานจิตในวันปีใหม่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-01_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานจิตในวันปีใหม่
Download
ปกิณกะธรรม : การตั้งจิตบวงสรวง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-01_ปกิณกะธรรม_การตั้งจิตบวงสรวง
Download
ปกิณกะธรรม : จิตเป็นสมบัติของเรา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-01_ปกิณกะธรรม_จิตเป็นสมบัติของเรา
Download
ปกิณกะธรรม : พรปีใหม่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-01_ปกิณกะธรรม_พรปีใหม่