หมวดธรรม: สาวก

Download
ปกิณกะธรรม : ความศรัทธา ณ วัดศรัทธาภิรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-08-08_ปกิณกะธรรม_ความศรัทธา ณ วัดศรัทธาภิรม
Download
ปกิณกะธรรม : อานิสงส์งานสาธารณประโยชน์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-08-08_ปกิณกะธรรม_อานิสงส์งานสาธารณประโยชน์
Download
ปกิณกะธรรม : กำลังความดีเป็นไปตามพระพุทธเจ้าสอนที่จะเข้าใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-08-07_ปกิณกะธรรม_กำลังความดีเป็นไปตามพระพุทธเจ้าสอนที่จะเข้าใจ
Download
ปกิณกะธรรม : ธรรมอันว่างเปล่า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-08-07_ปกิณกะธรรม_ธรรมอันว่างเปล่า
Download
เทศน์ : ผู้ดูแลอุปัฏฐากบิดามารดาย่อมเจริญเป็นนิตย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-08-06_เทศน์_ผู้ดูแลอุปัฏฐากบิดามารดาย่อมเจริญเป็นนิตย์
Download
ปกิณกะธรรม : บุคคลใดเห็นอริยสัจบุคคลนั้นย่อมเห็นพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-08-06_ปกิณกะธรรม_บุคคลใดเห็นอริยสัจบุคคลนั้นย่อมเห็นพระพุทธเจ้า
Download
ปกิณกะธรรม : บุคคลผู้ทรงพุทธานุสสติย่อมมีสุคติเป็นที่ไป
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-08-06_ปกิณกะธรรม_บุคคลผู้ทรงพุทธานุสสติย่อมมีสุคติเป็นที่ไป
Download
ปกิณกะธรรม : ผู้เข้าถึงธรรมแล้วไม่ต้องอาศัยความจำ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-08-06_ปกิณกะธรรม_ผู้เข้าถึงธรรมแล้วไม่ต้องอาศัยความจำ
Download
ปกิณกะธรรม : ความสุขของสมณะในพระพุทธศาสนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-08-06_ปกิณกะธรรม_ความสุขของสมณะในพระพุทธศาสนา
Download
ปกิณกะธรรม : ผลจะเกิดด้วยการปฏิบัติมิใช่แค่คิด และบุพกรรมในกรรมบถ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-31_ปกิณกะธรรม_ผลจะเกิดด้วยการปฏิบัติมิใช่แค่คิด และบุพกรรมในกรรมบถ ๑๐