หมวดธรรม: สาวก

Download
ปกิณกะธรรม : บวงสรวงบูรณะพระอุโบสถ ณ วัดแหลมไม้ย้อย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-10-20_ปกิณกะธรรม_บวงสรวงบูรณะพระอุโบสถ ณ วัดแหลมไม้ย้อย
Download
ปกิณกะธรรม : ไม่มีสิ่งใดที่จะให้พ้นทุกข์ได้นอกจากพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-10-16_ปกิณกะธรรม_ไม่มีสิ่งใดที่จะให้พ้นทุกข์ได้นอกจากพระพุทธเจ้า
Download
ปกิณกะธรรม : อารมณ์พระนิพพาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-10-16_ปกิณกะธรรม_อารมณ์พระนิพพาน
Download
เทศน์ : ความกตัญญูต่อองค์พระราชา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-10-15_เทศน์_ความกตัญญูต่อองค์พระราชา
Download
ปกิณกะธรรม : ฝึกใจให้ละความอยากได้ของผู้อื่น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-10-15_ปกิณกะธรรม_ฝึกใจให้ละความอยากได้ของผู้อื่น
Download
ปกิณกะธรรม : พึงรักษาใจให้พ้นจากความทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-10-15_ปกิณกะธรรม_พึงรักษาใจให้พ้นจากความทุกข์
Download
ปกิณกะธรรม : พระมหากรุณาธิคุณต่อแผ่นดินหาประมาณมิได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-10-15_ปกิณกะธรรม_พระมหากรุณาธิคุณต่อแผ่นดินหาประมาณมิได้
Download
ปกิณกะธรรม : จิตตานุปัสสนามหาสติปัฏฐาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-10-15_ปกิณกะธรรม_จิตตานุปัสสนามหาสติปัฏฐาน
Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานจิตในการหล่อพระ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-10-15_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานจิตในการหล่อพระ
Download
ปกิณกะธรรม : ระวังจิตอย่าคิดชั่วในยามเกิดอกุศลกรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-10-15_ปกิณกะธรรม_ระวังจิตอย่าคิดชั่วในยามเกิดอกุศลกรรม