หมวดธรรม: สาวก

Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานให้พร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-20_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานให้พร
Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานให้พร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-19_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานให้พร
Download
ปกิณกะธรรม : ความเมตตาของพระ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-19_ปกิณกะธรรม_ความเมตตาของพระ
Download
เทศน์ : ผู้เข้าถึงพระธรรมต้องมีพุทธานุสสติเป็นอารมณ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-13_เทศน์_ผู้เข้าถึงพระธรรมต้องมีพุทธานุสสติเป็นอารมณ์
Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจถึงความพร้อมในการหลุดพ้น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-12_ปกิณกะธรรม_กำลังใจถึงความพร้อมในการหลุดพ้น
Download
พระเมตตาพร : ในวันไหว้ครู
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-12_พระเมตตาพร_ในวันไหว้ครู
Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานให้พร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-11_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานให้พร
Download
ปกิณกะธรรม : เตรียมความพร้อมให้ถึงความดี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-11_ปกิณกะธรรม_เตรียมความพร้อมให้ถึงความดี
Download
ปกิณกะธรรม : การเริ่มต้นปฏิบัติของสมณเพศ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-06_ปกิณกะธรรม_การเริ่มต้นปฏิบัติของสมณเพศ
Download
กรรมฐาน : ผลการปฏิบัติจะต้องเดินแบบพระอริยะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-03-06_กรรมฐาน_ผลการปฏิบัติจะต้องเดินแบบพระอริยะ