หมวดธรรม: สาวก

Download
คุยก่อนกรรมฐาน : อารมณ์พระกรรมฐาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-11-12_คุยก่อนกรรมฐาน_อารมณ์พระกรรมฐาน
Download
กรรมฐาน : การฝึกพุทธานุสสติให้ทรงตัวด้วยความว่างเปล่า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-11-06_กรรมฐาน_การฝึกพุทธานุสสติให้ทรงตัวด้วยความว่างเปล่า
Download
ปกิณกะธรรม : ประวัติพระแสนทอง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-11-05_ปกิณกะธรรม_ประวัติพระแสนทอง
Download
ปกิณกะธรรม : ความตั้งใจถวายกฐินทาน ณ วัดพระยาศิริไอยสวรรค์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-11-03_ปกิณกะธรรม_ความตั้งใจถวายกฐินทาน ณ วัดพระยาศิริไอยสวรรค์
Download
ปกิณกะธรรม : ถวายกฐินทานเป็นปรมัตถบารมี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-11-03_ปกิณกะธรรม_ถวายกฐินทานเป็นปรมัตถบารมี
Download
ปกิณกะธรรม : สิ่งที่ควรละความโลภโกรธหลง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-10-30_ปกิณกะธรรม_สิ่งที่ควรละความโลภโกรธหลง
Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจในการสงเคราะห์ผู้อื่นต้องยอมรับกฎธรรมดา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-10-29_ปกิณกะธรรม_กำลังใจในการสงเคราะห์ผู้อื่นต้องยอมรับกฎธรรมดา
Download
ปกิณกะธรรม : ปฏิบัติบูชาพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-10-29_ปกิณกะธรรม_ปฏิบัติบูชาพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง
Download
ปกิณกะธรรม : กฐินทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-10-29_ปกิณกะธรรม_กฐินทาน
Download
ปกิณกะธรรม : บุญจะเกิดจากความตั้งใจและการปฏิบัติอย่าติดตำรา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-10-29_ปกิณกะธรรม_บุญจะเกิดจากความตั้งใจและการปฏิบัติอย่าติดตำรา