หมวดธรรม: สาวก

Download
เทศน์ : ความรู้ยิ่งของพระนำไปสู่มรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-12-06_เทศน์_ความรู้ยิ่งของพระนำไปสู่มรรคผล
Download
เทศน์ : การตั้งกำลังใจทำความดีตามคำสอนของพ่อ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-12-05_เทศน์_การตั้งกำลังใจทำความดีตามคำสอนของพ่อ
Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจในการช่วยงานพระศาสนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-12-05_ปกิณกะธรรม_กำลังใจในการช่วยงานพระศาสนา
Download
ปกิณกะธรรม : โอวาทแด่ผู้บวช
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-12-05_ปกิณกะธรรม_โอวาทแด่ผู้บวช
Download
เทศน์ : ผลจากการพ้นทุกขเวทนาด้วยทำจิตให้บริสุทธิ์ในทานศีลภาวนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-12-04_เทศน์_ผลจากการพ้นทุกขเวทนาด้วยทำจิตให้บริสุทธิ์ในทานศีลภาวนา
Download
ปกิณกะธรรม : การตั้งจิตถวายทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-12-04_ปกิณกะธรรม_การตั้งจิตถวายทาน
Download
ปกิณกะธรรม : สัมโมทนียกถาในการหล่อพระพุทธรูป
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-12-04_ปกิณกะธรรม_สัมโมทนียกถาในการหล่อพระพุทธรูป
Download
ปกิณกะธรรม : คนดีเกิดได้ยาก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-12-04_ปกิณกะธรรม_คนดีเกิดได้ยาก
Download
ปกิณกะธรรม : ความตั้งใจในการหล่อพระ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-12-03_ปกิณกะธรรม_ความตั้งใจในการหล่อพระ
Download
ปกิณกะธรรม : คำสั่งสอนของพระเท่านั้นที่จะทำให้หลุดพ้นของสมมติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-12-03_ปกิณกะธรรม_คำสั่งสอนของพระเท่านั้นที่จะทำให้หลุดพ้นของสมมติ