หมวดธรรม: สมถะ

Download
เทศน์ : การมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-29_เทศน์_การมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต
Download
กรรมฐาน : อุปาทานของจิตเป็นอวิชชาต้องอาศัยปัญญา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-29_กรรมฐาน_อุปาทานของจิตเป็นอวิชชาต้องอาศัยปัญญา
Download
ปกิณกะธรรม : โภคทรัพย์จากการรักษาศีล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-27_ปกิณกะธรรม_โภคทรัพย์จากการรักษาศีล
Download
ปกิณกะธรรม : การมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-27_ปกิณกะธรรม_การมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
Download
ปกิณกะธรรม : ความดีปรากฏผู้ใหญ่จึงเมตตา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-22_ปกิณกะธรรม_ความดีปรากฏผู้ใหญ่จึงเมตตา
Download
กรรมฐาน : กำลังใจในการเข้าถึงมรณานุสสติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-15_กรรมฐาน_กำลังใจในการเข้าถึงมรณานุสสติ
Download
ปกิณกะธรรม : พระกรรมฐานสำหรับคนแต่ละจริต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-14_ปกิณกะธรรม_พระกรรมฐานสำหรับคนแต่ละจริต
Download
ปกิณกะธรรม : การตั้งจิตเป็นอารมณ์เดียวว่าจะไปพระนิพพาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-13_ปกิณกะธรรม_การตั้งจิตเป็นอารมณ์เดียวว่าจะไปพระนิพพาน
Download
กรรมฐาน : การยกจิตให้เหนือโลก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-08_กรรมฐาน_การยกจิตให้เหนือโลก
Download
ปกิณกะธรรม : พระกรรมฐานปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-07_ปกิณกะธรรม_พระกรรมฐานปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์