หมวดธรรม: ศีล สมาธิ ปัญญา

Download
ปกิณกะธรรม : โภคทรัพย์จากการรักษาศีล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-27_ปกิณกะธรรม_โภคทรัพย์จากการรักษาศีล
Download
ปกิณกะธรรม : ความดีปรากฏผู้ใหญ่จึงเมตตา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-22_ปกิณกะธรรม_ความดีปรากฏผู้ใหญ่จึงเมตตา
Download
ปกิณกะธรรม : สวดบทพระปริตรถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-22_ปกิณกะธรรม_สวดบทพระปริตรถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์
Download
ปกิณกะธรรม : สัมโมทนียกถาพระอาจารย์สมปอง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-22_ปกิณกะธรรม_สัมโมทนียกถาพระอาจารย์สมปอง
Download
ปกิณกะธรรม : พรจากการให้ทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-21_ปกิณกะธรรม_พรจากการให้ทาน
Download
เทศน์ : ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมไม่หวั่นไหวต่อความทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-21_เทศน์_ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมไม่หวั่นไหวต่อความทุกข์
Download
กรรมฐาน : การละความยินดีพอใจในรูป
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-21_กรรมฐาน_การละความยินดีพอใจในรูป
Download
ปกิณกะธรรม : ฝึกจิตให้ทรงในพรหมวิหาร ๔
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-21_ปกิณกะธรรม_ฝึกจิตให้ทรงในพรหมวิหาร ๔
Download
ปกิณกะธรรม : อารมณ์สังขารุเปกขาญาณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-21_ปกิณกะธรรม_อารมณ์สังขารุเปกขาญาณ
Download
ปกิณกะธรรม : การทำความดีบูชาพระพุทธเจ้าย่อมพบแต่ความเจริญ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-01-21_ปกิณกะธรรม_การทำความดีบูชาพระพุทธเจ้าย่อมพบแต่ความเจริญ