หมวดธรรม: มหาสติปัฏฐาน ๔

Download
กรรมฐาน : การละร่างกาย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-19_กรรมฐาน_การละร่างกาย
Download
ปกิณกะธรรม : การแยกกายกับจิต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-02-02_ปกิณกะธรรม_การแยกกายกับจิต
Download
กรรมฐาน : การมีสมาธิด้วยจิตกับสติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-12-22_กรรมฐาน_การมีสมาธิด้วยจิตกับสติ
Download
ปกิณกะธรรม : การพิจารณาจิตตัวเอง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-12-07_ปกิณกะธรรม_การพิจารณาจิตตัวเอง
Download
ตอบปัญหาธรรม : จิตมีสภาพจำ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-08-18_ตอบปัญหาธรรม_จิตมีสภาพจำ
Download
ตอบปัญหาธรรม : จิตเป็นอัตตาอย่างไร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-08-17_ตอบปัญหาธรรม_จิตเป็นอัตตาอย่างไร
Download
ปกิณกะธรรม : ในการปฏิบัติเพื่อละทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-03-03_ปกิณกะธรรม_ในการปฏิบัติเพื่อละทุกข์
Download
กรรมฐาน : เราเป็นผู้ไม่มีอะไรเลย ไม่ยึดไม่เกาะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2012-11-17_กรรมฐาน_เราเป็นผู้ไม่มีอะไรเลย ไม่ยึดไม่เกาะ