หมวดธรรม: มรรค ๘

Download
ตอบปัญหาธรรม : ความกังวลและความกลัวของผู้ปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-04-14_ตอบปัญหาธรรม_ความกังวลและความกลัวของผู้ปฏิบัติ
Download
ปกิณกะธรรม : ความปรารถนาขึ้นอยู่กับกำลังใจของแต่ละคน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-04-14_ปกิณกะธรรม_ความปรารถนาขึ้นอยู่กับกำลังใจของแต่ละคน
Download
เทศน์ : ความสุขเกิดจากการเป็นผู้ให้ความสุขแก่ผู้อื่น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-03-08_เทศน์_ความสุขเกิดจากการเป็นผู้ให้ความสุขแก่ผู้อื่น
Download
กรรมฐาน : การเห็นความจริงด้วยวิปัสสนาญาณ ๙
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-03-07_กรรมฐาน_การเห็นความจริงด้วยวิปัสสนาญาณ ๙
Download
เทศน์ : กำลังใจเป็นทางของบุคคลเดียวที่เข้าถึงมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-02-01_เทศน์_กำลังใจเป็นทางของบุคคลเดียวที่เข้าถึงมรรคผล
Download
ปกิณกะธรรม : การทำบุญด้วยจิตขวนขวาย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-01-25_ปกิณกะธรรม_การทำบุญด้วยจิตขวนขวาย