หมวดธรรม: บารมี ๑๐

Download
ปกิณกะธรรม : ถวายทานด้วยกำลังใจให้เป็นสาธารณประโยชน์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-21_ปกิณกะธรรม_ถวายทานด้วยกำลังใจให้เป็นสาธารณประโยชน์
Download
เทศน์ : ระวังใจไม่คิดชั่วแม้ยามทุกข์จากความพลัดพราก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-21_เทศน์_ระวังใจไม่คิดชั่วแม้ยามทุกข์จากความพลัดพราก
Download
ปกิณกะธรรม : อยู่กับอารมณ์เฉพาะหน้าด้วยการมีพุทธานุสสติเป็นอารมณ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-20_ปกิณกะธรรม_อยู่กับอารมณ์เฉพาะหน้าด้วยการมีพุทธานุสสติเป็นอารมณ์
Download
ปกิณกะธรรม : ความสุขจะเกิดเพราะละความอยาก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-15_ปกิณกะธรรม_ความสุขจะเกิดเพราะละความอยาก
Download
ปกิณกะธรรม : สวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-15_ปกิณกะธรรม_สวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
Download
เทศน์ : การยอมรับความจริงและสงบได้ด้วยการรักษาศีล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-15_เทศน์_การยอมรับความจริงและสงบได้ด้วยการรักษาศีล
Download
ปกิณกะธรรม : งานสาธารณประโยชน์สำเร็จเพราะความศรัทธาต่อพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-15_ปกิณกะธรรม_งานสาธารณประโยชน์สำเร็จเพราะความศรัทธาต่อพระพุทธเจ้า
Download
ปกิณกะธรรม : ผลของพระคาถาให้สำเร็จด้วยการถวายการรักษาศีล และความดีที่ทำมา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-15_ปกิณกะธรรม_ผลของพระคาถาให้สำเร็จด้วยการถวายการรักษาศีล และความดีที่ทำมา
Download
ปกิณกะธรรม : เร่งทำบุญความดีเมื่อมีโอกาส
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-14_ปกิณกะธรรม_เร่งทำบุญความดีเมื่อมีโอกาส
Download
ปกิณกะธรรม : การไม่มีร่างกายเป็นบรมสุขอย่างยิ่ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-14_ปกิณกะธรรม_การไม่มีร่างกายเป็นบรมสุขอย่างยิ่ง