หมวดธรรม: บารมี ๑๐

Download
ปกิณกะธรรม : จิตที่รู้ตามพระพุทธเจ้าไม่ตามขันธ์ ๕ จึงจะพ้นทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-11_ปกิณกะธรรม_จิตที่รู้ตามพระพุทธเจ้าไม่ตามขันธ์ ๕ จึงจะพ้นทุกข์
Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจในการบูชาคุณครูบาอาจารย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-11_ปกิณกะธรรม_กำลังใจในการบูชาคุณครูบาอาจารย์
Download
เทศน์ : ผู้มีความรู้ยิ่งในญาณ ๘ ย่อมไม่หวั่นไหวในโลกธรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-11_เทศน์_ผู้มีความรู้ยิ่งในญาณ ๘ ย่อมไม่หวั่นไหวในโลกธรรม
Download
ปกิณกะธรรม : คนมีสี่จำพวก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-10_ปกิณกะธรรม_คนมีสี่จำพวก
Download
ปกิณกะธรรม : ความดีถวายพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-10_ปกิณกะธรรม_ความดีถวายพระพุทธเจ้า
Download
ปกิณกะธรรม : การนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเพื่อมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-10_ปกิณกะธรรม_การนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเพื่อมรรคผล
Download
ปกิณกะธรรม : การทำจิตให้ถึงพร้อม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-10_ปกิณกะธรรม_การทำจิตให้ถึงพร้อม
Download
กรรมฐาน : มรรคผลจะเกิดเมื่อกำลังใจมีปีติและสุข
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-05_กรรมฐาน_มรรคผลจะเกิดเมื่อกำลังใจมีปีติและสุข
Download
ปกิณกะธรรม : ความตั้งใจถวายพระพุทธรูปไว้ในพระพุทธศาสนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-05_ปกิณกะธรรม_ความตั้งใจถวายพระพุทธรูปไว้ในพระพุทธศาสนา
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2017-11-05_พระเมตตาพร_วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐