หมวดธรรม: จรณะ ๑๕

Download
เทศน์ : ระวังใจไม่คิดชั่วแม้ยามทุกข์จากความพลัดพราก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-21_เทศน์_ระวังใจไม่คิดชั่วแม้ยามทุกข์จากความพลัดพราก
Download
ปกิณกะธรรม : สมณะคือผู้เข้าถึงคุณพระรัตนตรัยและมีความอดทนข่มใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-21_ปกิณกะธรรม_สมณะคือผู้เข้าถึงคุณพระรัตนตรัยและมีความอดทนข่มใจ
Download
ปกิณกะธรรม : ตั้งจิตปรารถนามรรคผล ต้องตั้งใจปฏิบัติเพื่อมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-21_ปกิณกะธรรม_ตั้งจิตปรารถนามรรคผล ต้องตั้งใจปฏิบัติเพื่อมรรคผล
Download
ปกิณกะธรรม : มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งด้วยกำลังใจในศีลกรรมบถ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-12_ปกิณกะธรรม_มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งด้วยกำลังใจในศีลกรรมบถ
Download
ปกิณกะธรรม : หนทางปฏิบัติเพื่อไปพระนิพพาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-08_ปกิณกะธรรม_หนทางปฏิบัติเพื่อไปพระนิพพาน
Download
ปกิณกะธรรม : โอวาทแด่พระภิกษุผู้บวชใหม่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-08_ปกิณกะธรรม_โอวาทแด่พระภิกษุผู้บวชใหม่
Download
เทศน์ : กตัญญูต่อพระรัตนตรัยด้วยการรักษาความดีในพระพุทธศาสนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-06_เทศน์_กตัญญูต่อพระรัตนตรัยด้วยการรักษาความดีในพระพุทธศาสนา
Download
เทศน์ : บุญจากจาคะสูงสุดคือการตั้งจิตไม่มีร่างกายอีก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-01_เทศน์_บุญจากจาคะสูงสุดคือการตั้งจิตไม่มีร่างกายอีก
Download
ปกิณกะธรรม : มารยาทและความเหมาะสม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-01_ปกิณกะธรรม_มารยาทและความเหมาะสม
Download
ปกิณกะธรรม : การใช้กำลังใจในการทำความดี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-03-31_ปกิณกะธรรม_การใช้กำลังใจในการทำความดี