เสียงธรรมรายวัน

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

Download
ปกิณกะธรรม : พิจารณาร่างกายให้เห็นสัจธรรมความจริง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-08-31_ปกิณกะธรรม_พิจารณาร่างกายให้เห็นสัจธรรมความจริง
Download
เทศน์ : บารมีเต็มด้วยศรัทธาในคุณพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-08-31_เทศน์_บารมีเต็มด้วยศรัทธาในคุณพระพุทธเจ้า