เสียงธรรมรายวัน

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

Download
ปกิณกะธรรม : เพียรใช้กำลังใจอดทนทำความดีในการเกิดชาติสุดท้าย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-07-28_ปกิณกะธรรม_เพียรใช้กำลังใจอดทนทำความดีในการเกิดชาติสุดท้าย
Download
ปกิณกะธรรม : การละอวิชชาเริ่มต้นจากกำลังใจในการละความชั่ว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-07-28_ปกิณกะธรรม_การละอวิชชาเริ่มต้นจากกำลังใจในการละความชั่ว