เสียงธรรมรายวัน

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

Download
ปกิณกะธรรม : วางกำลังใจมีชีวิตอยู่เพื่อทำความดีให้พ้นจากความทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-07-21_ปกิณกะธรรม_วางกำลังใจมีชีวิตอยู่เพื่อทำความดีให้พ้นจากความทุกข์
Download
เทศน์ : กำลังใจในการให้เพื่อละ เป็นหนทางสู่มรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-07-21_เทศน์_กำลังใจในการให้เพื่อละ เป็นหนทางสู่มรรคผล
Download
ปกิณกะธรรม : บุญเกิดเมื่อใจถึงพร้อมด้วยความผ่องใส
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-07-21_ปกิณกะธรรม_บุญเกิดเมื่อใจถึงพร้อมด้วยความผ่องใส
Download
ปกิณกะธรรม : ทางเดินเพื่อการปิดอบายภูมิ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-07-21_ปกิณกะธรรม_ทางเดินเพื่อการปิดอบายภูมิ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-07-21_พระเมตตาพร_วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒