เสียงธรรมรายวัน

๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒

Download
ปกิณกะธรรม : การทำใจให้ถึงอรหันต์ด้วยการทำกำลังใจเต็มในทานบารมี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-03-17_ปกิณกะธรรม_การทำใจให้ถึงอรหันต์ด้วยการทำกำลังใจเต็มในทานบารมี
Download
เทศน์ : การทำบุญในเขตพระศาสนาจึงจะนำพาให้พ้นจากการเกิดได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-03-17_เทศน์_การทำบุญในเขตพระศาสนาจึงจะนำพาให้พ้นจากการเกิดได้
Download
ปกิณกะธรรม : ไม่หวงแหนในทรัพย์ พึงใช้เพื่อการสงเคราะห์ผู้อื่น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-03-17_ปกิณกะธรรม_ไม่หวงแหนในทรัพย์ พึงใช้เพื่อการสงเคราะห์ผู้อื่น
Download
ปกิณกะธรรม : พึงเป็นผู้เห็นความชั่วของตน และละอารมณ์ผูกโกรธ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-03-17_ปกิณกะธรรม_พึงเป็นผู้เห็นความชั่วของตน และละอารมณ์ผูกโกรธ
Download
ปกิณกะธรรม : จับนิมิตพระแก้วใสด้วยการทำใจให้ถึงพระ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-03-17_ปกิณกะธรรม_จับนิมิตพระแก้วใสด้วยการทำใจให้ถึงพระ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2019-03-17_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒