เสียงธรรมรายวัน

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑

Download
ปกิณกะธรรม : สร้างพระอุโบสถวัดเชิงท่า เพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัยด้วยศรัทธา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-07-30_ปกิณกะธรรม_สร้างพระอุโบสถวัดเชิงท่า เพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัยด้วยศรัทธา
Download
ปกิณกะธรรม : อนุโมทนากถา ณ วัดเชิงท่า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-07-30_ปกิณกะธรรม_อนุโมทนากถา ณ วัดเชิงท่า