เสียงธรรมรายวัน

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานละความผูกพันในการเกิด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-07-28_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานละความผูกพันในการเกิด
Download
ปกิณกะธรรม : ปวารณาตนเป็นพุทธมามกะ และสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-07-28_ปกิณกะธรรม_ปวารณาตนเป็นพุทธมามกะ และสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
Download
เทศน์ : จิตตั้งมั่นในทานศีลภาวนา บุญจะรวมตัวกันให้ถึงมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-07-28_เทศน์_จิตตั้งมั่นในทานศีลภาวนา บุญจะรวมตัวกันให้ถึงมรรคผล
Download
ปกิณกะธรรม : ทำจิตสงบ ไม่ถือมงคลตื่นข่าว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-07-28_ปกิณกะธรรม_ทำจิตสงบ ไม่ถือมงคลตื่นข่าว
Download
ปกิณกะธรรม : ละความยินดีพอใจในสมมติจึงพบวิมุตติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-07-28_ปกิณกะธรรม_ละความยินดีพอใจในสมมติจึงพบวิมุตติ
Download
ปกิณกะธรรม : ทำความดีต้องตั้งความปรารถนาจึงจะเกิดผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-07-28_ปกิณกะธรรม_ทำความดีต้องตั้งความปรารถนาจึงจะเกิดผล
Download
ปกิณกะธรรม : พึงหาความรู้ของพระแล้วนำไปปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-07-28_ปกิณกะธรรม_พึงหาความรู้ของพระแล้วนำไปปฏิบัติ