เสียงธรรมรายวัน

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

Download
ปกิณกะธรรม : พระรัตนตรัยเป็นสรณะที่พึ่งอันแท้จริง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-07-27_ปกิณกะธรรม_พระรัตนตรัยเป็นสรณะที่พึ่งอันแท้จริง
Download
ปกิณกะธรรม : บวงสรวงบูชาคุณผู้มีคุณในวันอาสาฬหบูชา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-07-27_ปกิณกะธรรม_บวงสรวงบูชาคุณผู้มีคุณในวันอาสาฬหบูชา
Download
ปกิณกะธรรม : สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ในวันอาสาฬหบูชา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-07-27_ปกิณกะธรรม_สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ในวันอาสาฬหบูชา
Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจในการถวายทานในพระพุทธศาสนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-07-27_ปกิณกะธรรม_กำลังใจในการถวายทานในพระพุทธศาสนา
Download
เทศน์ : บูชาคุณพระพุทธเจ้า พระธรรม พระอริยสงฆ์ในวันอาสาฬหบูชา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-07-27_เทศน์_บูชาคุณพระพุทธเจ้า พระธรรม พระอริยสงฆ์ในวันอาสาฬหบูชา
Download
ปกิณกะธรรม : การทำความดีอยู่ที่ความตั้งใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-07-27_ปกิณกะธรรม_การทำความดีอยู่ที่ความตั้งใจ
Download
ปกิณกะธรรม : พระปิดตา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-07-27_ปกิณกะธรรม_พระปิดตา
Download
ปกิณกะธรรม : การหล่อพระด้วยศรัทธาอันมั่นคงในคุณพระพุทธเจ้า ในวันอาสาฬหบูชา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-07-27_ปกิณกะธรรม_การหล่อพระด้วยศรัทธาอันมั่นคงในคุณพระพุทธเจ้า ในวันอาสาฬหบูชา
Download
ปกิณกะธรรม : เวียนเทียนบูชาคุณพระรัตนตรัยในวันอาสาฬหบูชา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-07-27_ปกิณกะธรรม_เวียนเทียนบูชาคุณพระรัตนตรัยในวันอาสาฬหบูชา
Download
ปกิณกะธรรม : หมั่นเจริญอนุสสติในคุณพระรัตนตรัย และละความยินดีพอใจไว้เสมอ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-07-27_ปกิณกะธรรม_หมั่นเจริญอนุสสติในคุณพระรัตนตรัย และละความยินดีพอใจไว้เสมอ
Download
ปกิณกะธรรม : บุพกรรมของคนไทยในสมัยพระเจ้าพรหมมหาราช
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-07-27_ปกิณกะธรรม_บุพกรรมของคนไทยในสมัยพระเจ้าพรหมมหาราช