เสียงธรรมรายวัน

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

Download
ปกิณกะธรรม : ใคร่ครวญปฏิบัติจนหมดความลังเลสงสัยจึงถึงผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-07-26_ปกิณกะธรรม_ใคร่ครวญปฏิบัติจนหมดความลังเลสงสัยจึงถึงผล