เสียงธรรมรายวัน

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑

Download
ปกิณกะธรรม : พรหมวิหาร ๔ เป็นกำลังให้บารมีเต็ม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-07-14_ปกิณกะธรรม_พรหมวิหาร ๔ เป็นกำลังให้บารมีเต็ม
Download
เทศน์ : การมีคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเป็นบุญใหญ่ ทำให้จิตพ้นจากความเศร้าหมอง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-07-14_เทศน์_การมีคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเป็นบุญใหญ่ ทำให้จิตพ้นจากความเศร้าหมอง
Download
ปกิณกะธรรม : บุญทำให้มีความสุขกับกรรมฐานทำให้พ้นทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-07-14_ปกิณกะธรรม_บุญทำให้มีความสุขกับกรรมฐานทำให้พ้นทุกข์
Download
ปกิณกะธรรม : จริต ๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-07-14_ปกิณกะธรรม_จริต ๖
Download
ปกิณกะธรรม : หมั่นทำความดีให้จิตชินและทำด้วยอารมณ์ปล่อย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-07-14_ปกิณกะธรรม_หมั่นทำความดีให้จิตชินและทำด้วยอารมณ์ปล่อย
Download
ปกิณกะธรรม : ความรู้ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ช่วยให้พ้นทุกข์ได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-07-14_ปกิณกะธรรม_ความรู้ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ช่วยให้พ้นทุกข์ได้
Download
ปกิณกะธรรม : ใคร่ครวญในขันธ์ ๕ ตามคำสอนของพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-07-14_ปกิณกะธรรม_ใคร่ครวญในขันธ์ ๕ ตามคำสอนของพระพุทธเจ้า