เสียงธรรมรายวัน

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

Download
ปกิณกะธรรม : มีจิตตั้งมั่นนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-06-22_ปกิณกะธรรม_มีจิตตั้งมั่นนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์