เสียงธรรมรายวัน

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

Download
ปกิณกะธรรม : ผู้ไม่เพียรละมานะจะพลาดจากความดี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-06-15_ปกิณกะธรรม_ผู้ไม่เพียรละมานะจะพลาดจากความดี