เสียงธรรมรายวัน

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

Download
ปกิณกะธรรม : โทษของการละเมิดศีลกรรมบถ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-06-10_ปกิณกะธรรม_โทษของการละเมิดศีลกรรมบถ
Download
เทศน์ : เหตุแห่งทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-06-10_เทศน์_เหตุแห่งทุกข์
Download
ปกิณกะธรรม : หล่อพระบูชาคุณครูบาอาจารย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-06-10_ปกิณกะธรรม_หล่อพระบูชาคุณครูบาอาจารย์
Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจในการเกิดชาติสุดท้าย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-06-10_ปกิณกะธรรม_กำลังใจในการเกิดชาติสุดท้าย
Download
ปกิณกะธรรม : ตั้งใจปฏิบัติเพื่อมรรคผลต้องละโลกธรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-06-10_ปกิณกะธรรม_ตั้งใจปฏิบัติเพื่อมรรคผลต้องละโลกธรรม
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-06-10_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑