เสียงธรรมรายวัน

๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

Download
ปกิณกะธรรม : การตั้งมั่นในความดีจนทรงเป็นฌาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-06-09_ปกิณกะธรรม_การตั้งมั่นในความดีจนทรงเป็นฌาน
Download
ปกิณกะธรรม : พระเมตตาข้าวมงคล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-06-09_ปกิณกะธรรม_พระเมตตาข้าวมงคล
Download
เทศน์ : การทรงกำลังใจในเมตตาบารมี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-06-09_เทศน์_การทรงกำลังใจในเมตตาบารมี
Download
ปกิณกะธรรม : ทำความดีในพระศาสนาปรารถนาพระนิพพาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-06-09_ปกิณกะธรรม_ทำความดีในพระศาสนาปรารถนาพระนิพพาน
Download
ปกิณกะธรรม : ใคร่ครวญร่างกายเป็นรังของโรค
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-06-09_ปกิณกะธรรม_ใคร่ครวญร่างกายเป็นรังของโรค
Download
ปกิณกะธรรม : งานสาธารณประโยชน์สร้างกำลังใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-06-09_ปกิณกะธรรม_งานสาธารณประโยชน์สร้างกำลังใจ
Download
ปกิณกะธรรม : อารมณ์พระอริยะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-06-09_ปกิณกะธรรม_อารมณ์พระอริยะ