เสียงธรรมรายวัน

๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

Download
ปกิณกะธรรม : การเกิดย่อมหนีไม่พ้นบุพกรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-06-02_ปกิณกะธรรม_การเกิดย่อมหนีไม่พ้นบุพกรรม
Download
ปกิณกะธรรม : สวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-06-02_ปกิณกะธรรม_สวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
Download
เทศน์ : การทำจิตให้บริสุทธิ์จากความโลภ โกรธ หลง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-06-02_เทศน์_การทำจิตให้บริสุทธิ์จากความโลภ โกรธ หลง
Download
ปกิณกะธรรม : อานิสงส์การทำบุญเฉพาะหน้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-06-02_ปกิณกะธรรม_อานิสงส์การทำบุญเฉพาะหน้า
Download
ปกิณกะธรรม : จิตที่ปฏิบัติตามพระรัตนตรัยจึงจะนำพาไปสู่มรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-06-02_ปกิณกะธรรม_จิตที่ปฏิบัติตามพระรัตนตรัยจึงจะนำพาไปสู่มรรคผล
Download
ปกิณกะธรรม : สังขารเป็นของไม่เที่ยง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-06-02_ปกิณกะธรรม_สังขารเป็นของไม่เที่ยง
Download
ปกิณกะธรรม : ปรารถนามรรคผลด้วยกำลังใจเต็มต้องเลือกเนื้อนาบุญ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-06-02_ปกิณกะธรรม_ปรารถนามรรคผลด้วยกำลังใจเต็มต้องเลือกเนื้อนาบุญ