เสียงธรรมรายวัน

๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

Download
ปกิณกะธรรม : ทำความดีเพื่อหนีจากมนุษยโลกอันเป็นแดนทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-06-01_ปกิณกะธรรม_ทำความดีเพื่อหนีจากมนุษยโลกอันเป็นแดนทุกข์