เสียงธรรมรายวัน

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑

Download
ปกิณกะธรรม : พระต่อความสุข
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-29_ปกิณกะธรรม_พระต่อความสุข
Download
เทศน์ : พระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-29_เทศน์_พระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
Download
ปกิณกะธรรม : บวงสรวงหล่อพระเป็นสรณะที่พึ่งในวันวิสาขบูชา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-29_ปกิณกะธรรม_บวงสรวงหล่อพระเป็นสรณะที่พึ่งในวันวิสาขบูชา
Download
ปกิณกะธรรม : พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งของจิตในยามทุกข์จากอกุศลกรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-29_ปกิณกะธรรม_พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งของจิตในยามทุกข์จากอกุศลกรรม
Download
ปกิณกะธรรม : สวดถวายพรพระและอธิษฐานจิตในการหล่อพระวันวิสาขบูชา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-29_ปกิณกะธรรม_สวดถวายพรพระและอธิษฐานจิตในการหล่อพระวันวิสาขบูชา
Download
เทศน์ : พระเมตตาของพระพุทธเจ้าหาประมาณมิได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-29_เทศน์_พระเมตตาของพระพุทธเจ้าหาประมาณมิได้
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-29_พระเมตตาพร_วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑
Download
ปกิณกะธรรม : เวียนเทียนบูชาคุณพระรัตนตรัยในวันวิสาขบูชา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-29_ปกิณกะธรรม_เวียนเทียนบูชาคุณพระรัตนตรัยในวันวิสาขบูชา
Download
ปกิณกะธรรม : บูชาคุณพระรัตนตรัยด้วยจิตนอบน้อม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-29_ปกิณกะธรรม_บูชาคุณพระรัตนตรัยด้วยจิตนอบน้อม