เสียงธรรมรายวัน

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

Download
ปกิณกะธรรม : ใคร่ครวญอาหารของจิตกับอาหารของกาย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-28_ปกิณกะธรรม_ใคร่ครวญอาหารของจิตกับอาหารของกาย
Download
เทศน์ : ปฏิบัติบูชาด้วยศรัทธาคุณพระรัตนตรัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-28_เทศน์_ปฏิบัติบูชาด้วยศรัทธาคุณพระรัตนตรัย
Download
ปกิณกะธรรม : ตั้งใจถือคุณพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง ณ วัดตากฟ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-28_ปกิณกะธรรม_ตั้งใจถือคุณพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง ณ วัดตากฟ้า
Download
ปกิณกะธรรม : การบูชาพระแม่ธรณี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-28_ปกิณกะธรรม_การบูชาพระแม่ธรณี
Download
ปกิณกะธรรม : ทาน ศีล ภาวนาเป็นปรมัตถบารมีบูชาคุณพระรัตนตรัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-28_ปกิณกะธรรม_ทาน ศีล ภาวนาเป็นปรมัตถบารมีบูชาคุณพระรัตนตรัย