เสียงธรรมรายวัน

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจตั้งมั่นไม่สนใจร่างกายตามรอยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-27_ปกิณกะธรรม_กำลังใจตั้งมั่นไม่สนใจร่างกายตามรอยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
Download
เทศน์ : การตั้งใจปฏิบัติความดีให้พ่อแม่ผู้มีคุณมีความสุขคือทานอันประเสริฐ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-27_เทศน์_การตั้งใจปฏิบัติความดีให้พ่อแม่ผู้มีคุณมีความสุขคือทานอันประเสริฐ
Download
ปกิณกะธรรม : ทำความดีโดยไม่ลังเลสงสัยทำให้ถึงมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-27_ปกิณกะธรรม_ทำความดีโดยไม่ลังเลสงสัยทำให้ถึงมรรคผล
Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจยอมรับความจริงว่ามีร่างกายย่อมหนีไม่พ้นอกุศลกรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-27_ปกิณกะธรรม_กำลังใจยอมรับความจริงว่ามีร่างกายย่อมหนีไม่พ้นอกุศลกรรม
Download
ปกิณกะธรรม : ความตั้งใจหล่อพระด้วยใจบริสุทธิ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-27_ปกิณกะธรรม_ความตั้งใจหล่อพระด้วยใจบริสุทธิ์