เสียงธรรมรายวัน

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑

Download
ปกิณกะธรรม : ยอมรับความจริงด้วยการละสักกายทิฏฐิ จึงเกิดปัญญาเพื่อละตัณหา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-26_ปกิณกะธรรม_ยอมรับความจริงด้วยการละสักกายทิฏฐิ จึงเกิดปัญญาเพื่อละตัณหา
Download
เทศน์ : ทรงอินทรีย์ ๕ และพละ ๕เพื่อทำความพ้นทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-26_เทศน์_ทรงอินทรีย์ ๕ และพละ ๕เพื่อทำความพ้นทุกข์
Download
ปกิณกะธรรม : การหล่อพระเพื่อเป็นกำลังในพุทธานุสสติ และพึงระวังอกุศลกรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-26_ปกิณกะธรรม_การหล่อพระเพื่อเป็นกำลังในพุทธานุสสติ และพึงระวังอกุศลกรรม
Download
ปกิณกะธรรม : ปฏิบัติที่จิต ไม่ใช่กาย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-26_ปกิณกะธรรม_ปฏิบัติที่จิต ไม่ใช่กาย
Download
ปกิณกะธรรม : ทานในพระศาสนาและการปฏิบัติใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-26_ปกิณกะธรรม_ทานในพระศาสนาและการปฏิบัติใจ
Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจละความพอใจในการเกิด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-26_ปกิณกะธรรม_กำลังใจละความพอใจในการเกิด