เสียงธรรมรายวัน

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

Download
ปกิณกะธรรม : พึงไม่ประมาทเห็นทุกข์อยู่เสมอ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-20_ปกิณกะธรรม_พึงไม่ประมาทเห็นทุกข์อยู่เสมอ
Download
เทศน์ : การจับภาพพระพุทธเจ้าเป็นนิมิตติดตาติดใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-20_เทศน์_การจับภาพพระพุทธเจ้าเป็นนิมิตติดตาติดใจ
Download
ปกิณกะธรรม : ขอขมาเจ้ากรรมนายเวรต้องทำด้วยการเจริญเมตตาละมานะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-20_ปกิณกะธรรม_ขอขมาเจ้ากรรมนายเวรต้องทำด้วยการเจริญเมตตาละมานะ
Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจทำความดี เบื่อหน่ายร่างกาย มีพระนิพพานเป็นอารมณ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-20_ปกิณกะธรรม_กำลังใจทำความดี เบื่อหน่ายร่างกาย มีพระนิพพานเป็นอารมณ์
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-20_พระเมตตาพร_วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑