เสียงธรรมรายวัน

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

Download
ปกิณกะธรรม : บวงสรวงขอพระเมตตาในการบูชาคุณครูบาอาจารย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-18_ปกิณกะธรรม_บวงสรวงขอพระเมตตาในการบูชาคุณครูบาอาจารย์
Download
ปกิณกะธรรม : สำรวมจิตให้บริสุทธิ์เพื่อบูชาคุณครูบาอาจารย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-18_ปกิณกะธรรม_สำรวมจิตให้บริสุทธิ์เพื่อบูชาคุณครูบาอาจารย์