เสียงธรรมรายวัน

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

Download
นิทาน : พี่ชายผู้ปรารถนาความจริงอันไม่หวั่นไหวกับน้องสาวผู้ปรารถนาสิ่งไร้ประโยชน์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-07_นิทาน_พี่ชายผู้ปรารถนาความจริงอันไม่หวั่นไหวกับน้องสาวผู้ปรารถนาสิ่งไร้ประโยชน์
Download
นิทาน : ชายผู้พ้นความอาฆาตด้วยจิตไม่คิดประทุษร้ายผู้ใด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-05-07_นิทาน_ชายผู้พ้นความอาฆาตด้วยจิตไม่คิดประทุษร้ายผู้ใด