เสียงธรรมรายวัน

๑๑ เมษายน ๒๕๖๑

Download
ปกิณกะธรรม : การตัดสินใจแน่วแน่ที่ไม่เกิดมีร่างกายอีกแล้ว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-04-11_ปกิณกะธรรม_การตัดสินใจแน่วแน่ที่ไม่เกิดมีร่างกายอีกแล้ว