เสียงธรรมรายวัน

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

Download
ปกิณกะธรรม : มโนกรรมเป็นเหตุ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-02-25_ปกิณกะธรรม_มโนกรรมเป็นเหตุ
Download
เทศน์ : ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอย่าสงสัยความดีที่ทำ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-02-25_เทศน์_ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอย่าสงสัยความดีที่ทำ
Download
ปกิณกะธรรม : การวางอารมณ์ก่อนบูชาพระรัตนตรัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-02-25_ปกิณกะธรรม_การวางอารมณ์ก่อนบูชาพระรัตนตรัย
Download
ปกิณกะธรรม : คนเขลาจะโทษคนอื่นว่าทำให้เป็นทุกข์ บัณฑิตจะโทษตัวเองว่ามีร่างกาย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-02-25_ปกิณกะธรรม_คนเขลาจะโทษคนอื่นว่าทำให้เป็นทุกข์ บัณฑิตจะโทษตัวเองว่ามีร่างกาย
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-02-25_พระเมตตาพร_วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑