เสียงธรรมรายวัน

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

Download
ปกิณกะธรรม : บุคคลที่มีความศรัทธาแท้ และมั่นคงต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าย่อมหลุดพ้น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-02-23_ปกิณกะธรรม_บุคคลที่มีความศรัทธาแท้ และมั่นคงต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าย่อมหลุดพ้น