เสียงธรรมรายวัน

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

Download
ปกิณกะธรรม : การให้ทานต้องมีความศรัทธา และนึกถึงคุณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-02-18_ปกิณกะธรรม_การให้ทานต้องมีความศรัทธา และนึกถึงคุณ
Download
ปกิณกะธรรม : บวงสรวงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ และผู้มีพระคุณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-02-18_ปกิณกะธรรม_บวงสรวงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ และผู้มีพระคุณ
Download
เทศน์ : ทานต้องมีความปรารถนาไปนิพพานเป็นอารมณ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-02-18_เทศน์_ทานต้องมีความปรารถนาไปนิพพานเป็นอารมณ์
Download
ปกิณกะธรรม : งานสาธารณประโยชน์ ณ วัดตาลเดี่ยว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-02-18_ปกิณกะธรรม_งานสาธารณประโยชน์ ณ วัดตาลเดี่ยว
Download
ปกิณกะธรรม : ร่างกายยังดีอย่าประมาทในชีวิต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-02-18_ปกิณกะธรรม_ร่างกายยังดีอย่าประมาทในชีวิต
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-02-18_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑