เสียงธรรมรายวัน

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจต้องหนักแน่น และข่มใจตัวเองในการไม่ทำชั่วอีก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-02-09_ปกิณกะธรรม_กำลังใจต้องหนักแน่น และข่มใจตัวเองในการไม่ทำชั่วอีก