เสียงธรรมรายวัน

๒๑ มกราคม ๒๕๖๑

Download
ปกิณกะธรรม : การทำทานให้ถึงผลด้วยการละความชั่ว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-21_ปกิณกะธรรม_การทำทานให้ถึงผลด้วยการละความชั่ว
Download
เทศน์ : ความเมตตาของพระพุทธเจ้าหาประมาณมิได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-21_เทศน์_ความเมตตาของพระพุทธเจ้าหาประมาณมิได้
Download
ปกิณกะธรรม : การผูกพันด้วยความดีของเรา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-21_ปกิณกะธรรม_การผูกพันด้วยความดีของเรา
Download
ปกิณกะธรรม : การพิจารณาต่อเนื่องเป็นอารมณ์ในร่างกาย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-21_ปกิณกะธรรม_การพิจารณาต่อเนื่องเป็นอารมณ์ในร่างกาย