เสียงธรรมรายวัน

๑๙ มกราคม ๒๕๖๑

Download
ปกิณกะธรรม : ทานที่มีผลต้องมีศีลบริสุทธิ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2018-01-19_ปกิณกะธรรม_ทานที่มีผลต้องมีศีลบริสุทธิ์